------------------समृद्ध राजस्‍थानी साहित्‍य : एक झलक------------------

नेमनारायण जोशी : ओळूं री अखियातां (संस्‍मरण)पुस्‍तक का नाम : ओळूं री अखियातां
रचनाकार : डॉ. नेमनारायण जोशी
विधा : संस्‍मरण
प्रथम संस्‍करण : 1994
पृष्‍ठ : 111
मूल्‍य : 95 रूपये
प्रकाशक : राजस्‍थानी ग्रंथागार
सोजती गेट के अंदर
जोधपुर


----