------------------समृद्ध राजस्‍थानी साहित्‍य : एक झलक------------------

एक ढूली रौ घर


पोथी : एक ढूली रौ घर
मूल : हेनरिक इब्सन, अंग्रेजी नाटक
अनुवादक : भवानीशंकर व्यास विनोद
प्रकाशन वर्ष : 2013
पृष्ठ : 103
मूल्य : 120
प्रकाशक : साहित्य अकादेमी
रवीन्द्र भवन, 35, फीरोजशाह रोड, नई दिल्ली—110001