------------------समृद्ध राजस्‍थानी साहित्‍य : एक झलक------------------

खुद री जबान रो गीत : प्रमोद कुमार शर्मा

पुस्तक : खुद री जबान रो गीत
रचनाकार : प्रमोद कुमार शर्मा
विधा : कविता
संस्करण : 2014
पृष्ठ : 80
मूल्य : 40
प्रकाशक : कलासन प्रकाशन, मॉडर्न मार्केट, बीकानेर