------------------समृद्ध राजस्‍थानी साहित्‍य : एक झलक------------------

ओळूं री अखियातां : नेमनारायण जोशी

पुस्तक : ओळूं री अखियातां
रचनाकार : नेमनारायण जोशी
विधा : संस्मरण
संस्करण : 2015 (पुन:संस्करण)
पृष्ठ : 111
मूल्य : 30 रुपये
प्रकाशक : राजस्थानी ग्रंथागार, गणेश मंदिर के पास, सोजती गेट, जोधपुर