------------------समृद्ध राजस्‍थानी साहित्‍य : एक झलक------------------

उछाळौ : रेवतदांन चारण

  पुस्तक : उछाळौ
रचनाकार : रेवतदांन चारण 
विधा : कविता
संस्करण : 1981
पृष्ठ : 88
मूल्य : 40 रुपये
प्रकाशक : मरुभासा संस्थान, मथाणिया, जोधपुर