------------------समृद्ध राजस्‍थानी साहित्‍य : एक झलक------------------

चरकास : चैनसिंह परिहार

पुस्तक : चरकास
रचनाकार : चैनसिंह परिहार
विधा : कहानी
संस्करण : 2002
पृष्ठ : 88
मूल्य : 100
प्रकाशक : मरुवाणी प्रकाशन, राजोला हाउस, बिरामणां री गळी, उम्मेद चौक, जोधपुर—342002