------------------समृद्ध राजस्‍थानी साहित्‍य : एक झलक------------------

अमावस, अेकम अर चांद : मीठेस निरमोही

पुस्तक : अमावस, अेकम अर चांद
रचनाकार : मीठेस निरमोही
विधा : कहानी
संस्करण : 2002
पृष्ठ : 104
मूल्य : 130
प्रकाशक : मरुवाणी प्रकाशन, राजोला हाउस, बिरामणां री गळी, उम्मेद चौक, जोधपुर—342002